hoppa till innehållet

Hållbarhet

Hur vi väljer att tvätta kan göra stor skillnad på vår miljöpåverkan eftersom det både kan vara resurskrävande och generera avfall. Därför är vi dedikerade att ständigt jobba miljömedvetet, både gällande hur vi tillverkar våra produkter och hur de sedan används.