Skip to content
Smuts är bra

Smuts är bra

Vi på Via tycker att varje fläck representerar en ny och viktig erfarenhet – lerfläckar kommer från äventyr, gräsfläckar från utforskning och bärfläckar som en välförtjänt belöning efter en upptäcktsfärd. Uppmuntra ditt barn att våga smutsa ner sig till exempel med hjälp av våra roliga aktiviteter för barn. Via tar hand om dina smutsiga och fläckiga kläder.

Visa alla artiklar

( 57 items )

Fyra anledningar till varför det är bra att smutsa ner sig

Genom att se, höra, känna på världen omkring sig och genom att lyckas och misslyckas upptäcker barn nya saker och erfarenheter. Använd lek för att uppmuntra ditt barns utveckling.

Barn som blir smutsiga är barn som är fysiskt aktiva, vilket är bra för deras fysiska hälsa. Experter rekommenderar att barn ska ägna sig åt fysiska aktiviteter minst en timme varje dag. Hjälp ditt barn att vara aktivt och ge det rätt förutsättningar för en hälsosam livsstil.

Genom gemensamma lekar och nya spännande miljöer interagerar barn med andra barn, hittar på lekar tillsammans och knyter vänskapsband. Dessa interaktioner är viktiga för att de ska utveckla sin sociala förmåga och bygga upp sitt självförtroende i sociala sammanhang.

Barn med lerfläckar och smutsiga kläder är barn som lekt och fått nya erfarenheter. Smutsiga och fläckiga kläder är ett tecken på kreativitet och uppmuntrar deras fantasi. Låt Via sen ta hand om smutstvätten, tar effektivt bort fläckarna på kläderna.