Person som häller flytande tvättmedel i tvättmaskinlådan

Var tuff mot fläckar och snällare mot planeten

VIA. VAR HÅRD MOT FLÄCKOR OCH MILTA TILL PLANETEN
  • BIONEDBRYTBARA INGREDIENSER*BIONEDBRYTBARA INGREDIENSER*
  • Flaska av 97% återvunnen plast **Flaska av 97% återvunnen plast **
  • EFFEKTIV MOT SVÅRA FLÄCKAREFFEKTIV MOT SVÅRA FLÄCKAR

*91% av ingredienserna är bionedbrytbara i flytande tvättmedelt (exkl. vatten och oorganiska salter). **Flaskan är gjord av 97% återvunnen plast.

Produkter

Unilevers plan för ett hållbart liv

Unilevers plan för ett hållbart liv

I en värld där klimatförändringar accelererar, klimatuppvärmningen skyndas på och vattenbrist är vardag för fler och fler människor, anser vi att det är vårt jobb att vara en del av lösningen och inte problemet. Därför har vi på Unilever beslutat att starta Unilevers plan för ett hållbart liv.

Som en av många Unileverprodukter har Via en s...

Läs nästa