hoppa till innehållet
Gröna dockhus

Ekotvätt: Växthusgaser och Förpackning

Vill du veta mer om hur du minskar ditt koldioxidutsläpp? Läs mer här.

Visste du att om du tvättar dina kläder i 30˚C istället för 40˚C kan du efter tolv månader spara tillräckligt med energi för att hålla lamporna i nio rum tända i ett helt år? En del av Unilevers Sustainable Living Plan mål , är att halvera alla våra produkters miljöpåverkan innan år 2020. Vi har granskat olika möjligheter och har vidtagit åtgärder för att minska vår energiförbrukning och koldioxidutsläpp överallt.

Allt från att utveckla mer koncentrerade produkter som kan förpackas mindre, till fabriker som minskar sin energi och vattenförbrukning och ökar sin återvinning. Men vi behöver även hjälp från våra konsumenter som använder våra produkter.

Endast från en tvätt bidrar konsumenterna i Storbritannien till 87 % av växthuseffekten (genom uppvärmning av vatten, köra igång tvättmaskinen och användning av tvättmedel). Den näst största bidragande orsaken är råmaterial (11.6 %), följt av produktion (0.5 %), distribution och detaljhandeln (0.4 %) och avfall (0.3 %). Genom att tvätta i lägre temperatur och med rätt mängd tvättmedel kan du minska din energiförbrukning även hemma.  

Tvätta kallt

Eftersom uppvärmning av vatten till att tvätta kläderna med våra tvättprodukter utgör en sådan stor procentuell andel av växthusgaserna, strävar vi konstant efter att förbättra våra tvättmedel så att du kan vara säker på att fortfarande få bästa resultat i vatten så kallt som 15°C. Bara genom att tvätta i 30°C istället för 40°C sparas tillräckligt med energi för att belysa nio rum i ett år – samtidigt som det skär ner på koldioxidutsläppen (och dina räkningar).  

Följ anvisningarna för dosering

För att kunna skära ner på de naturliga källorna som används i vår produkttillverkning har vi även utvecklat produkter som gör att du doserar mindre tvättmedel i varje tvätt. Sedan 2008 har vi gjort pulvertvättmedlet mer kompakt och minskat den rekommenderande tvättmedelsdoseringen med 25 %. Vi har även tagit fram en mer koncentrerad flytande form som Via flytande, som bara kräver en liten dos för att göra dina kläder fina och rena. Följ tvättinstruktionerna på våra förpackningar för att bedöma korrekt dosering för dina tvättbehov. Kom ihåg, en full maskin tvätt är mer ekonomiskt än en halvfull.  

Miljövänlig förpackning

Koncentrerade flytande produkter och mer kompakta pulverprodukter har även gjort det möjligt för oss att minska våra förpackningar. En koncentrerad flaska av flytande tvättmedel kräver nu 40 % mindre förpackning än en standardflaska, potentiellt sparas därmed 33 miljoner liter vatten, plastmaterial till 262 miljoner plastkassar och 665 ton CO² per år. Det kräver även mindre plats på en lastbil eller i en container på en båt, vilket drar ner på energiförbrukningen för transporten.  

Minska, återanvänd och återvinn!

Vårt engagemang när det kommer till att minska vår miljöpåverkan slutar inte med produktinnovation. Vår slogan lyder: “Minska, återanvänd och återvinn”: minska doseringarna, minska antalet förpackningar, återanvänd dem så mycket det går eller ta reda på var du kan återvinna dem. Kan du hjälpa oss minska växthusgaserna? Läs mer om hur du minskar ditt koldioxidutsläpp här.