hoppa till innehållet
bubblor i vatten

Klimatsmart med återvunna plastförpackningar

Som en av många Unileverprodukter har Via en stor roll i att uppnå visionen om en mer hållbar framtid med plast.

Det produceras över 300 miljoner ton plast varje år. Plasten kan vara en stor miljöbelastning, både när den tillverkas och om den slängs på fel sätt. Beräkningar visar att det kommer finnas mer plast än fisk i havet år 2050 om människan fortsätter att hantera plast på samma sätt som vi gör idag. Det är inte konstigt att många är oroliga och att 91 % av svenskarna anser att plasten har en negativ påverkan på miljön.

Men samtidigt klarar vi oss inte utan plast i vårt samhälle – eftersom det är ett väldigt bra förpackningsmaterial som skyddar våra livsmedel mot ljus, fukt och syre. Dessutom har den låg vikt och tar lite utrymme vid transport. Därför behöver vi bli bättre på att återanvända mer av den plast som redan finns (idag återanvänds bara 14 % globalt).

Unilever vill förändra branschen

För att vara en del av lösningen och inte problemet har Unilever ställt upp ambitiösa mål för hur vi ska kunna använda plastens positiva egenskaper utan att belasta miljön.

  • Till 2025 kommer 100% av alla våra plastförpackningar vara återvunna, återvinningsbara eller tillverkade av komposterbar plast.

  • Som ett mål i detta ska 25% av alla våra plastförpackningar vara tillverkade av återvunnen plast.

Via leder förändringen i tvätt-kategorin

Som en av många Unileverprodukter har Via en stor roll i att uppnå visionen om en mer hållbar framtid med plast.

  • 2019 ställde Vias fabrik i Norden om helt till återvunnenplast.

  • Det betyder att majoriteten av Vias tvättmedelsförpackningar tillverkas av 97 % återvunnen plast och är 100 % återvinningsbara.

  • Därmed beräknas Via och Neutral bespara miljön 183 ton nya råvarumaterial per år och 300 ton koldioxidutsläpp.

Att skapa en mer hållbar plasthantering handlar inte bara om att se till att våra tvättmedelsförpackningar går att återvinna, utan också om att skapa ett värde på plasten för att uppmuntra konsumenterna att återvinna, till exempel genom olika pantlösningar.