hoppa till innehållet
Hållbart företagande

Hållbart företagande för en mer hållbar värld

Ett hållbart företagande bör genomsyras av lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang. Läs mer om det här!

Som ett globalt företag har vi på Unilever även ett globalt uppdrag, och ansvar. Men vi kan bara göra världen bättre om vi alla verkar tillsammans. Därför drivs vi av ambitionen att göra en hållbar livsstil till en del av vardagen.¹

Hållbart företagande

Ett hållbart företagande bör genomsyras av att:

  • Lönsamhet

  • Miljöhänsyn

  • Samhällsengagemang

går hand i hand inom alla delar av företagets verksamhet. Målet är med andra ord att skapa ett långsiktigt värde genom en affärsstrategi som fokuserar och prioriterar fler intressen än ekonomisk vinning. Intressen som med utgångspunkt från den egna verksamheten även ger utrymme för etiska, sociala, kulturella och miljömässiga aspekter.² Därför har vi på Unilever sett en möjlighet i att utnyttja vår storlek på ett positivt sätt. Bland annat genom att:

  • Investera 445 miljoner euro i företag som ägs av underrepresenterade grupper

  • Låta 53% av våra plastförpackningar vara återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara

  • Ha minskat våra Scope 1 och 2 växthusgaser med 64% sedan 2015

  • Göra en hållbar livsstil till en del av vardagen³

Det är bland annat dessa typer av insatser som gjort att över 700 globala experter placerat oss i toppen bland företag som lyckats integrera hållbarhet i sin affärsstrategi och utsett oss till ”Corporate sustainability leader” för 12:e året i rad.

En plan – Ett hållbart liv

Vi på Unilever ser det som vårt jobb att vara en del av lösningen på dagens klimatförändringar. Även om vår verksamhet växer så är vårt mål att halvera den påverkan som våra produkter har på miljön. För att det ska vara möjligt måste vi förändra det sätt vi tillverkar våra produkter på, både vad gäller produkternas innehåll och hur dem förpackas. Som att göra Vias tvättmedel mer koncentrerat och effektivt. När vi kan använda en mindre dos tvättmedel vid varje tvätt så efterlämnar vi även ett mindre avtryck i vår miljö. Detta är bara ett exempel på hur vi på Unilever kan hjälpa våra konsumenter att vara mer skonsamma mot miljön när dem använder sig av våra produkter. Dessutom kräver produkten mindre förpackningsmaterial vilket i sin tur resulterar i mer effektiva transporter. Fler produkter kan fraktas i varje transport vilket i sin tur även sparar energi. Sen får vi inte glömma att ingredienserna i Vias flytande tvättmedel är 91% bionedbrytbara samt att flaskorna är gjorda av 97% återvunnen plast, vilka i sin tur är 100% återvinningsbara. Åtgärder som med stolthet låter förpackningarna få bära märkningen EU-Blomman.

Förnybar energi

En annan viktig åtgärd som vi på Unilever valt att vidta är omställningen från fossila bränslen till förnybar energi. En viktig förändring för både oss som företag men inte minst för vår miljö. Vi har en nollvision när det kommer till koldioxidnettot vilket medför ett aktivt arbete med att producera mer förnybar energi än vad vi använder. Vi har dessutom låtit installera solceller på våra tillverkningsenheter i 18 länder i syfte att generera förnybar elektricitet. Vi tror att vi tillsammans, genom förnybara källor, kan förändra världen.¹

Vad mer gör Unilever?

Vill du veta mer om hur Unilevers hållbarhetsarbete ser ut och vilka åtgärder och insatser som görs för att skapa ett långsiktigt värde för både människa, miljö och klimat? Ta del av vår hållbarhetsagenda. Där berättar vi mer om hur vi på flera olika sätt valt att ta ansvar genom att dra nytta av såväl våra varumärken som våra medarbetare och partners. Vårt mål är att skapa bestående, positiva effekter – på världen och vår verksamhet.¹¹

¹https://www.unilever.se/our-company/

²https://www.foretagarna.se/innehallsbank/riks/2019/mars/vad-ar-hallbart-foretagande/

³https://www.unilever.se/our-company/

https://www.unilever.se/news/2022/vi-har-utsetts-till-corporate-sustainability-leader-for-12e-aret-i-rad/

Via Color Flytande | Via

https://www.via.se/hallbarhet/unilevers-plan-ett-hallbart-liv.html

https://www.unilever.se/brands/home-care/via/

https://www.via.se/tvatt/tvattmedel/produkter/via-color-flytande-1.html

https://www.svanen.se/Om-EU-Blomman/

¹https://www.unilever.se/news/2019/through-renewables-we-can-literally-change-the-world/

¹¹https://www.unilever.se/planet-and-society/