Person som häller pulver tvättmedel i tvättmaskinslådan

Via Koncentrerat White Sensitive

Via Koncentrerat White Sensitive Pulver
750g