Skip to content
En blå skopa i en hög med vitt tvättmedelspulver

Dosering av pulvertvättmedel


Korrekt dosering kan göra underverk för din tvätt. Men kom ihåg att vattnets hårdhet – och hur smutsig tvätten är – kan påverka hur mycket tvättmedel du behöver använda. Det är också olika doseringar för standardtvättmedel (Classic) och koncentrerat tvättmedel.

Doseringen nedan gäller för standardtvättmedel (Classic) både för color och white vid normalt smutsad tvätt.

Doseringsmått standardtvättmedel Classic
Doseringsmått standardtvättmedel Classic

Vid lätt smutsad tvätt kan doseringen minskas något (10-20 ml) och vid hårdare smutsad tvätt kan doseringen behöva ökas med 20-30 ml.

Doseringen nedan gäller för koncentrerat tvättmedel color vid normalt smutsad tvätt.

Doseringsmått koncentrerat tvättmedel color

Doseringsmått koncentrerat tvättmedel color

Vid lätt smutsad tvätt kan doseringen minskas något (5-15 ml) och vid hårdare smutsad tvätt kan doseringen behöva ökas med 15-25 ml.

Doseringen nedan gäller för koncentrerat tvättmedel white vid normalt smutsad tvätt.

Doseringsmått koncentrerat tvättmedel white

Doseringsmått koncentrerat tvättmedel white

Vid lätt smutsad tvätt kan doseringen minskas något (5-15 ml) och vid hårdare smutsad tvätt kan doseringen behöva ökas med 15-25 ml.