hoppa till innehållet
Overhead shot av en droppe vatten

Vattenförsörjning och efterfrågan: vi täpper till glappet

Vattenförvaltning innebär att bevara och skydda våra vattenresurser och stödja organisationer som gör skillnad.

Förvaltning handlar om att ta hand om något man inte äger. För oss handlar vattenförvaltning därför om att engagera sig i kollektiva åtgärder för att bevara och skydda våra vattenresurser.

Det finns några olika sätt att göra detta på: Vi sparar vatten i vår verksamhet (sedan vi skapade Unilever Sustainable Living Plan har vi minskat mängden vatten vi använder med 49 % per ton produktion), vi vidtar kollektiva åtgärder för lokala vattenresurser och implementerar vattenförvaltningsprogram i 100 av våra mest utsatta områden när det gäller vatten. Dessutom skapar vi produkter som hjälper konsumenter att använda mindre vatten samtidigt som vi uppnår samma fantastiska resultat.

Var tredje person har inte tillgång till säkert vatten

Osäker tillgång till vatten påverkar 40 % av jordens befolkning. Man tror att detta problem kommer fortsätta att öka och påverka allt fler av våra kunder runt om i världen.

Tillsammans med vårt moderbolag Unilever har vi gått med i 2030 Water Resources Group (WRG) som arbetar för att överbrygga glappet mellan tillgång och efterfrågan. Vi har också gått samman med The Alliance For Water Stewardship (AWS) som arbetar med lokalbefolkningen i de områden som är mest drabbade av osäker tillgång på vatten och där våra produkter är vanliga.

Så vad gör vi när våra produkter kräver vatten?

Förutom att se till att alla våra produkter kommer att vara 100 % biologiskt nedbrytbara strävar vi efter att – inrätta vattenförvaltningsprogrampå runt 100 av våra produktionsanläggningar senast 2030.

Vi anpassar ständigt våra produkter så att de matchar denna förändring

Vi har designat många av våra produkter för korta, eko-vänliga tvättprogram för att uppmuntra våra konsumenter att använda mindre vatten samtidigt som de får samma fantastiska rengöringseffekt på kortare tid. Vi är övertygade om att det är sådana strukturella förändringar i vår produktion som kommer göra den största skillnaden –tillsammans med varje liten förändring som våra konsumenter gör. Och det här är bara början.

Och det här är bara början.

Vi skapar PRODUKTER SOM HJÄLPER KONSUMENTER ATT ANVÄNDA MINDRE VATTEN MEN SAMTIDIGT UPPNÅ SAMMA FANTASTISKA RESULTAT.