hoppa till innehållet
Barn som leker tillsammans

Kraft och styrka till nästa generation

Vårt projekt Smuts är bra inspirerar nästa generation att ta hand om varandra, miljön och världen runt omkring dem.

Livet är till för att levas. Kläderna är till för att bäras. Smuts är till för att smutsa ner sig med. När vi knyter an till jorden känner vi samhörighet med naturen och allt som lever i den. Vi har alltid trott på smutsens kraft för att frigöra den potential vi har som människor. Vårt initiativ Smuts är bra har fått miljontals föräldrar att inse att det är okej att låta sina barn gå ut och smutsa ned sig lite. Och all den där röriga, leriga, smutsiga, häpnadsväckande friheten låter unga människor få upp intresset för och lära sig mer om vår miljö och hur man tar hand om den.

Vi arbetar för att förbättra förhållandena för vår natur

Det är ingen hemlighet att naturen idag möter hot som aldrig förr och att dagens barn blir allt mer medvetna om hur detta kommer att påverka deras framtid. De flesta unga uppger att det är väldigt viktigt för dem att värna om andra människor och vår planet. Men många känner även uppgivenhet när de ser andra människor som inte vidtar några som helst åtgärder och ifrågasätter därför om de själva verkligen kan göra positiv skillnad.

Ingen förälder vill att sina barn ska känna oro eller ångest. Men istället för att skydda unga människor från verkligheten kan det faktiskt hjälpa dem att känna sig gladare och tryggare genom att uppmuntra dem att göra gemensam sak med andra. Vi har gjort undersökningar tillsammans med välgörenhetsorganisationen Global Action Plan för att hitta det bästa sättet att stödja unga människor som står inför dagens utmaningar. Det blev tydligt att unga får självförtroende genom att vidta åtgärder tillsammans med andra, vilket ökar deras välbefinnande och bidrar till känslan av att göra nytta. Det visar barn att de inte är ensamma och att vi finns där och stöttar dem.

Unga människor blommar ut när de aktivt deltar i sin omvärld – oavsett rådande omständigheter.

Vi vet att nästa generation vill leva sida vid sida med naturen, sätta fingrarna i jorden och känna gräset mellan tårna. Och genom att uppmuntra dem att göra positiva förändringar för miljön och varandra kan de se fram emot en framtid där de lever lyckliga i alla sina dagar.

Att visa barn att vi bryr oss inspirerar även dem till att visa att de bryr sig. Vi finns här för att hjälpa den här generationen att bli en generation som står för naturlig regenerering. Genom att sponsra Outdoor Classroom Day har vi redan hjälpt miljontals barn i hundra länder att delta i utomhusevenemang. Och det är bara början.

Vårt uppdrag är att hjälpa 10 miljoner unga att delta i arbetet för en bättre värld, där vi kan leva hälsosammare och lyckligare liv.

Vi vill inspirera dem till att bidra till att göra världen till en bättre plats genom sina skolor, samhällen och mycket annat. Vi föregår dessutom med gott exempel genom att samarbeta med andra för att få det att hända. Genom att samarbeta med föräldrar, utbildningsinstanser och ideella organisationer som Global Action Plan kan vi ge ungdomar självförtroendet att utnyttja sin fulla potential och skapa en ljusare framtid tillsammans. Gott föder gott, vänlighet föder vänlighet och smuts innebär att man blir smutsig. Och det är så det ska vara.