hoppa till innehållet
Två barn leende mot en växt som växer

Smuts är bra. Och kommer alltid att vara det.

I över 20 år har vi hjälpt miljontals barn att lära känna den värld de lever i. Att lära sig saker, utforska världen och bli lite smutsiga under resans gång.

Att smuts är bra låter kanske lite märkligt för ett tvättmedelsmärke att säga.

Men vi tror på det. Vi tror att smuts och kladd bidrar till att frigöra den mänskliga potentialen. Så nu vill vi inspirera folk att agera och låta oss ta hand om smutsen efteråt.

I över 20 år har vi hjälpt miljontals barn att lära känna den värld de lever i. Att lära sig saker, utforska världen och bli lite smutsiga under resans gång.

Vi sponsrade Outdoor Classroom Day och nådde miljontals barn i 100 länder

Vi samarbetade med Outdoor Classroom Day för att hjälpa till med deras uppdrag: att uppmuntra fler barn att vara utomhus. De anser nämligen att utomhuslek är lika viktigt för barns utveckling som att lära sig läsa och skriva. Och vi håller med.

Vi ville även visa för föräldrarna att smuts verkligen är något positivt. Att deras barn behöver friheten att utforska, lära sig och uppleva världen runt omkring dem. Och att de kan känna sig trygga i vetskapen om att vi tar hand om eventuella fläckar som deras barn kan få längs vägen.

Vi vet att de bekymrar sig för miljön, vilket kan påverka deras psykiska hälsa och få dem att känna sig ensamma. Därför vi vill inspirera dem att göra mer, att agera och uppmuntra dem att våga göra det.

De känner sig oroliga och vill därför skydda sina barn. Ska de skydda sina barn och hindra dem från att utforska och ta hand om sin omvärld? Eller ska de ge dem frihet och låta dem ta ställning för det de bryr sig om?

Vi är övertygade om att barn känner sig alltmer isolerade om vi skyddar dem mot problemen i deras omvärld, eftersom de är ändå väldigt medvetna om problemen. Därför vill vi inte enbart inspirera barn att ge sig ut i världen, göra medvetna val kring sådant de bryr sig om och smutsa ner sig lite, utan även inspirera deras föräldrar att uppmuntra dem att göra det.

Att engagera sig hjälper barnen att må bra

De ungas välbefinnande ökar när de vet att de inte är ensamma. Genom aktiva val minskar deras oro. Genom att sammanföra människor bidrar vi inte enbart till att bygga en bättre framtid utan hjälper även barn att utveckla en känsla av meningsfullhet och omfamna det samarbete som är nyckeln till utveckling. Och nyckeln till att inspirera dem är att ta hand om den planet vi lever på.

Vårt uppdrag är att hjälpa 10 miljoner unga människor att arbeta för en bättre värld.

Därför kommer vi att fortsätta arbeta tillsammans med föräldrar, ideella organisationer och utbildningsorgan för att hjälpa ungdomar att engagera sig och våga göra aktiva val. Eventuella fläckar kan man oroa sig för senare.

Genom att sammanföra människor bidrar vi inte enbart till ATT BYGGA EN BÄTTRE FRAMTID utan hjälper även barn att UTVECKLA EN KÄNSLA AV MENINGSFULLHET.

* Undersökning om unga i Storbritannien utförd av Global Action Plan i juli 2020 ** Föräldraundersökning utförd av Edelman Data & Intelligence-teamet i juli 2020.