Skip to content
En glad familj på cykeltur i park

Via – trygghet för hela familjen


Säkerheten för dig och din familj är av största vikt för oss på Via - det är lika viktigt som att våra produkter ger dig ett strålande tvättresultat. Vi är måna om att informationen på våra förpackningar med Via tvättkapslar ska hjälpa dig att förvara kapslarna på ett säkert sätt, och hålla dem utom räckhåll för barn.

Vias tvättkapslar är helt säkra att hantera när det görs på rätt sätt, men om barn leker med dem kan de spricka och orsaka irritation i ögon och på huden. Så, eftersom vi vet hur nyfikna barn kan vara så är det viktigt att hålla Vias tvättkapslar, och det gäller alla tvättmedel, utom räckhåll för barn.

För mer information, titta gärna på våra tips om förvaring och användning nedan. Om du känner dig osäker är du välkommen att ringa till vår konsumenttjänst på nummer 0771- 88 44 44.

Vänligen hantera tvättprodukter säkert

 

Symbol förvaras oåtkomligt för barnFörvaras oåtkomligt för barn. Symbol undvik kontakt med ögonenUndvik kontakt med ögonen.Vid kontakt med ögonen, spolagenast med mycket vatten. Symbol får ej förtäras Får ej förtäras.Vid förtäring,kontakta genast läkare.
via pxSymbol förslut ordentligtFörslut påsen ordentligt. via pxSymbol hantera med torra händer     Hanteras med torra händer. via pxSymbol får ej förstörasFår inte punkteras, brytas eller klippas.