Vikten av ostrukturerad lek

Uppmuntra ostrukturerad lek och mindre stillasittande aktiviteter för att positivt påverka barnens hälsa.

”De växer upp för fort” är en fras som ofta används om barn nuförtiden – du kanske själv har sagt det. Våra barndomsupplevelser och den värld vi föräldrar växte upp i skiljer sig markant från den verklighet våra barn möter. Det oroar oss, men kan det vara så att vår egen livsstil och oro för våra barn faktiskt uppmuntrar dem att växa upp för fort? Den snabba takten i dagens värld kan innebära att vi har mindre fritid att spendera tillsammans med familjen.

Det innebär att den tid vi spenderar med familjen är dyrbar, och ofta tillbringas inomhus eller i förplanerade aktiviteter där vi kan umgås maximalt. Och i takt med den ökande urbaniseringen finns det dessutom färre utomhusområden där barnen kan springa och leka fritt. Den brist på tid och resurser som många familjer upplever innebär att dagens barn i större utsträckning tittar på TV när de gjort sina läxor än att de leker på gården eller i parken.

Betyder det att barnen förlorar den viktiga förmågan till ostrukturerad lek? Vi talade med 1500 mödrar till barn upp till 12 år i 10 länder* för att se om de delade uppfattningen att barn växer upp för fort, samt för att undersöka deras åsikter om ostrukturerad lek och få en uppfattning om vad de upplever som mest angeläget.

I samarbete med dr Jerome Singer och dr Dorothy Singer analyserades och publicerades resultaten av dessa samtal i rapporten Giving our Children the Right to be Children.

Förlora förmågan att leka: konsekvenser

Forskning visar att drygt varannan mamma (52  procent) i världen anser att barndomen – så som de lärt känna den – är över, och 77  procent är oroliga för att barnen idag växer upp för snabbt. Mammor anser också att brist på ostrukturerad lek och fler stillasittande aktiviteter kan påverka barnens hälsa:

  • 62 procent är inte förvånande över att barn är överviktiga i dag, och
  • 37 procent är bekymrade över att deras egna barn inte leker tillräckligt för att hålla sig fysiskt friska

Trots de vardagliga bekymren vill mammor ge sina barn ökad tillgång till ostrukturerad lek. De vill skydda och återvinna ”barndomen” för såväl sina egna barn som kommande generationer genom att hitta aktiviteter där barnen kan få uppleva nöje och spänning via lek.

Vias arbete med upplevelsebaserad lek och experter inom barns utveckling har resulterat i en samling inom- och utomhusaktiviteter där dina barn får möjlighet att lära sig saker samtidigt som de har kul.

*Intervjuerna genomfördes i USA, Storbritannien, Argentina, Brasilien, Frankrike, Thailand, Kina, Indien, Turkiet och Sydafrika.