Varför anser vi att smuts är bra?

Att få bli smutsig och utforska världen på egen hand anser vi är avgörande för barnens utveckling. Via vill gärna visa dig att smuts inte alltid är dåligt.

Via vill gärna visa dig att smuts inte alltid är dåligt. Faktum är att smuts är bra – speciellt när den beror på att dina barn gått ut för att ha kul, utforska, lära sig och uppleva det allra bästa världen omkring oss har att erbjuda.  Detta bidrar inte bara till att utveckla barnens förståelse för världen, miljön och naturen – det formar även deras värderingar, ökar deras självförtroende, främjar deras hälsa och hjälper dem i slutändan att nå viktiga milstolpar i livet.

I samarbete med ledande akademiska experter inom barnutveckling har vi ägnat oss åt att undersöka betydelsen av, och fördelarna med, upplevelsebaserat lärande. Vi intervjuar regelbundet mammor och deras barn över hela världen om saker som natur, värderingar, utbildning, barns utveckling, hopp, drömmar, miljön, framtiden och – naturligtvis – smuts.

Baserat på denna kunskap och i samarbete med dr Dorothy Singer och dr Jerome Singer från Yale-universitet har Via under de senaste fyra åren publicerat två rapporter (Giving Our Children the Right to be Children, Children and Nature) samt två globala studier (Have a Go och Mamma Mia) inom upplevelsebaserat lärande och barns utveckling.

Dessutom har paret Singer stått för kommentarerna till en serie kortfilmer som Via har tagit fram som stöd för forskningen. Som du säkert förstår är de fullständiga resultaten av dessa studier ganska omfattande, och vi har därför brutit ner dem i lättlästa artiklar som du snabbt kan tillgodogöra dig, dela med dina vänner och kommentera.