Vad är “upplevelsebaserat” lärande?

Läs mer om vad våra experter menar med ”upplevelsebaserat lärande” och varför det är avgörande för ditt barns utveckling

Upplevelsebaserat lärande kan definieras som att barn (och vuxna!) lär sig genom att utforska, uppleva, skapa, upptäcka, relatera till och interagera med världen omkring dem. Denna form av lärande är ostrukturerad, utan regler och tidsgränser, och med begränsad vägledning av vuxna.

Barn får lära sig naturligt, på sina egna villkor. Upplevelsebaserat lärande kan ske genom olika aktiviteter såsom utomhuslek, fantasi- eller föreställningslek, kreativt skapande genom konst, musik och dans eller utforskande av naturen och barnens omgivande miljö.

Att uppleva världen på egen hand hjälper barnen att tänka självständigt. På så sätt får de en känsla av framgång och ökat självförtroende som kan stärka banden mellan föräldrar och barn när familjen känner sig delaktig i barnets framsteg. Upplevelsebaserat lärande äger rum utanför den strukturerade klassrumsundervisningen och är tillgänglig för alla barn, såväl hemma som på fritiden eller semestern.

Idag har barn i allmänhet färre ostrukturerade upplevelser än deras föräldrar hade som barn. Det beror på många faktorer, där allt från avancerad teknik (leksaker, TV, videospel, Internet och sociala nätverk) till föräldrarnas oro för säkerhet, hygien och bristande lekutrymmen kan spela in.

Om du vill veta mer om upplevelsebaserat och ostrukturerat lärande efter att ha läst våra undersökningar rekommenderar vi att du börjar med följande böcker: Sally Jenkinson, "The Genius of Play" och "Richard Louv", The Last Child in the Woods.