Släppa taget

Prova på nya aktiviteter med barnen, låt de få utforska och utveckla sig själva med hjälp av leken.

Det är allmänt känt att lek i dess många former har en betydande inverkan på ett barns utveckling. En sak du kanske inte har insett är att vi, som föräldrar, i stor utsträckning påverkar om leken kommer till stånd eller ej. Vi har ett ansvar att hjälpa våra barn att leka, men det är normalt att ha vissa betänkligheter angående detta.

Oavsett om vår tvekan kommuniceras via våra handlingar, tankar eller rädslor är det viktigt för oss att komma ihåg att vi inte är ensamma – föräldrar runt om i världen upplever liknande känslor. Genom att erkänna detta kan vi i hög grad bidra till att barnen får en lycklig, meningsfull och balanserad tillvaro. Tack vare den forskning vi genomfört de senaste fem åren har vi börjat känna igen globala mönster i föräldrarnas beteende vad gäller barnen och deras lek.

Vi vet att nästan 70 procent av föräldrarna är rädda för att deras barn ska skada sig när de provar på en ny aktivitet. Detta bör dock inte vara ett skäl att hindra barnen att prova på nya aktiviteter. Nästan lika stor andel av barnen säger att när de provar något nytt känner de sig glada och mer självsäkra (63 procent).

Att slå sig, bli smutsig och uppleva nya saker är sådant som hör till att växa upp och att utvecklas hälsosamt, så dessa saker bör välkomnas och inte fruktas. Våra barn oroar sig inte, så varför skulle vi som föräldrar göra det?

De fem viktigaste resultaten

Exempel på vad föräldrar och barn tycker om att prova på något nytt:

  1. 92 procent av föräldrarna och vårdnadshavarna är överens om att det är avgörande för barnens utveckling att prova nya eller annorlunda saker
  2. 63 procent av barnen säger att de blir glada av att prova på nya saker
  3. 69 procent av föräldrarna medger att det de oroar sig mest för är att barnen ska skada sig när de provar på något nytt eller annorlunda
  4. 19 procent av föräldrarna upplever att nya eller annorlunda saker kostar för mycket pengar