Naturen – barnens utopi

Lek mer med barnen utomhus! Att interagera med naturen är kritiskt för ett barns utveckling, och ligger oss därför varmt om hjärtat här på Via.

Naturen är oerhört spännande för barn. Utöver obegränsade möjligheter till lek ges barnen möjlighet att lära genom att utforska, upptäcka, uppfinna och lösa problem. Oavsett om de klättrar i träd, hoppar i vattenpölar eller samlar stenar på stranden lär sig barnen något nytt varje gång de är ute. Att interagera med naturen är kritiskt för ett barns utveckling, och ligger oss därför varmt om hjärtat här på Via.

Därför genomförde vi omfattande undersökningar av mammor och barn i världen för att utforska barns förhållande till naturen. I vår studie intervjuades över 2000 mödrar i 11 länder och deras barn på 8-12 år för att ta reda på deras syn på naturen och dess positiva inverkan på barns utveckling. Resultaten från studien publicerades i rapporten Children and Nature Forskningsresultaten visar tydligt att mammor förstår de positiva effekterna av utomhuslek. 

Som föräldrar vill vi att våra barn stimuleras och underhålls genom de erfarenheter och den kreativitet som kommer av upplevelsebaserad lek – och inte bara tillbringar sin tid med dataspel eller TV. I verkligheten är det dock fler barn som regelbundet tittar på TV eller film, spelar videospel eller surfar på Internet än som är ute leker på gården eller i parken. I en perfekt värld skulle vi kanske önska att våra barn fick samma barndom som vi, men det kan finnas hinder.

Som framgår av vår rapporten Giving Children the Right to be Children, känner mammor oro för att deras barn inte är säkra eller kan skada sig när de leker utomhus. Föräldrar vill hellre kunna hålla koll på sina barn hemma – speciellt om föräldrarna har begränsad tid att tillbringa med barnen eller om de lokala lekanordningarna ligger alltför långt bort.

Om vi bortser från föräldrarnas oro en stund – vad tycker barnen? Skulle de hellre leka inomhus om de fick välja? Håller de med sina mammor? Det verkar inte så. Hela 58 procent av mammorna tror att deras barn hellre skulle leka inomhus, medan 63 procent av barnen hellre skulle leka utomhus. Ett annat oväntat resultat av forskningen var det starka stödet från både mammor och barn för ökat naturskydd och en större medvetenhet om miljöfrågor.

Barnen vill verkligen att föräldrarna ska involvera sig mer i naturen och göra mer för att skydda vår planet. Det är fantastiska nyheter och det är mycket uppmuntrande att det finns en ny generation barn som tar naturen och miljön på så stort allvar. Det är bara synd att barnen själva inte tillbringar tillräckligt mycket tid med att njuta av den!

Vad experterna säger:

Dr Dorothy Singer vid Yale-universitetet, en ledande tänkare inom barns utveckling, kommenterar: ”Även om det är oroande att barn i världen inte får möjlighet att uppleva naturen på egen hand ... så finns det ett reellt behov för föräldrar och barn att få interagera med naturen och att lära sig genom upplevelser.”

Vias arbete med upplevelsebaserad lek och experter inom barns utveckling har resulterat i en samling inom- och utomhusaktiviteter där dina barn får möjlighet att lära sig saker samtidigt som de har kul.