Studera himlen

Ligg på rygg och försök upptäcka om molnen bildar en gestalt när de driver förbi – det kan vara ett djur, föremål, person, eller något helt annat.

Molnbilder

Välj en dag när det finns moln på himlen.

  1. Ligg på rygg och försök upptäcka om molnen bildar en gestalt när de driver förbi – det kan vara ett djur, föremål, person, eller något helt annat
  2. När du kommer tillbaka in, försök rita det du såg
  3. Ta reda på hur ett moln bildas och läs en bok om detta tillsammans med ditt barn

Stjärnor på marken

  1. Låna en bok från biblioteket om stjärnkonstellationer för att lära dig om natthimlen
  2. Försök göra kopior av konstellationerna på golvet med hjälp av stenar, pärlor eller andra små föremål
  3. Namnge var och en, och försök sedan att rita dem
  4. Hur många av dem kan du se på natthimlen?

Den här aktiviteten kan utföras många gånger.