På upptäcktsfärd i naturen

Gå på naturpromenad med ditt barn och gör det till en upptäcktsfärd! Utforska djur, klippor och träd som bor ute i naturen.

Gå på naturpromenad med ditt barn och gör det till en upptäcktsfärd.  Den här aktiviteten kan ni göra om många gånger.

Lägg er ned på en gräsmatta eller annat mjukt område i en park. Fråga ditt barn:

  • Hur många naturljud hör du?
  • Kommer ljudet från en fågel, ett djur, från vinden?

Sök efter stenar och klippor med olika former och storlekar:

  • Vilka färger och former har de?
  • Hur många ser barnet?

Be ditt barn att hitta något ute som är mjukt eller hårt:

  • Kan barnet berätta för sina vänner eller föräldrar vad det är?

Titta på marken:

  • Be ditt barn att vara mycket tyst och försöka upptäcka hur många smådjur som finns på marken

Titta under en stor sten:

  • Be ditt barn räkna hur många olika sorters smådjur han eller hon kan se
  • Vad gör alla smådjur?