Skip to content

Kontakta oss

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska

GRUNDUPPGIFTER

PRODUKTUPPGIFTER

Ange om du har fullständig EAN kod eller inte

Be sure to include all characters (Example: 06/10, 08290JU40 or JUN0412BUO)

Exempel: L401300K62 16:56 eller något liknande / inklusive utgångsdatumet

Ange orten där produkten köptes. Om köptet skedde via internet, ange “e-handel"

PERSONUPPGIFTER

Att erbjuda dig den bästa servicen och de bästa produkterna är viktigt för oss. Därför kan det hända att vi vill skicka dig information, prover eller specialerbjudanden som vi tror är av intresse för dig om Via, eller andra kompletterande varumärken från Unileverkoncernen.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla med anledning av detta är både grunduppgifter och personuppgifter ovan. Unilever förpliktigar sig att skydda din integritet och se till att dina personuppgifter är skyddade. Personuppgifter som du [direkt eller indirekt lämnar genom att använda Unilevers digitala tjänster och erbjudanden kan användas inom Unileverkoncernen för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till dig, samt för utveckling och förmedling av tjänster och produkter]. 

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Samtycket är giltigt fram till att du säger upp det, och är inte beroende av eventuella köp av produkter. Kontakta oss om du vill återkalla samtycket, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller rapportera missbruk av dina personuppgifter, se våra kontaktuppgifter nedan. Du kan även avregistrera dig när som helst från vår marknadskommunikation genom att klicka på länken ”avregistrera” i de email som du får från oss och/eller svara ”avregistrera” i sms som du får från oss.

För mer information om Unilevers behandling av personuppgifter och dina rättigheter, besök vår Meddelande om behandling av personuppgifter eller kontakta oss på:

Unilever Sverige AB (reg. nr 556011-6146)

Svetsarvägen 15, 171 41 Solna

Tel. +46 (0)8 619 95 00